Category: Biologic

Penyakit genetik atau kelainan genetik

Penyakit genetik atau kelainan genetik

Penyakit genetik atau kelainan genetik   Penyakit genetik atau kelainan genetik adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh kelainan oleh satu atau lebih gen yang menyebabkan sebuah kondisi fenotipe klinis. Beberapa penyakit genetik antara lain: 1. Sindroma Klinefelter. Pada sindroma Klinefelter, bayi laki-laki terlahir dengan kelebihan 1 kromosom X (digambarkan sebagai […]

PERKEMBANGBIAKAN GENERATIF DAN VEGETATIF PADA HEWAN

PERKEMBANGBIAKAN GENERATIF DAN VEGETATIF PADA HEWAN

PERKEMBANGBIAKAN GENERATIF DAN VEGETATIF PADA HEWAN 1. Perkembangbiakan Hewan secara Generatif Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi dalam tiga kategori yaitu perkembangbiakan secara Ovivar (bertelur), Vivivar (beranak/melahirkan) dan Ovovivivar (Bertelur dan beranak/melahirkan).   a. Perkembangbiakan hewan Ovivar (bertelur) Hewan yang digolongkan sebagai hewan Ovivar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. […]